Uzmana Bir Sorum Var

Uzmana Danışın

PROF. DR. DENİZ GÜNEY DUMAN Özgeçmiş

Öğrenim Durumu

 • 1986 - 1987 American Field Service Uluslararası Kültür Değişim Programları bursu ile Amerika Birleşik Devletleri, Columbus, Georgia’da Brookstone High School
 • 1993 Hacettepe Üniversitesi, İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezuniyet
 • 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanlığı
 • 2003 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Uzmanlığı
 • 2007 Doçentlik
 • 2014 Profesörlük

Görevler

 • 1986-1987
  Pratisyen Hekimlik (Mecburi Hizmet)
  1993-1994: Afyon Bolvadin Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde pratisyen hekimlik
 • 2005
  Uzman Doktor
  Sana Clinic Gastroenterology and Endoscopy Department, Luebeck, Almanya, transabdominal Ultrasonografi ve Endoskopik Ultrasonografi eğitim ve uygulaması
 • 2005
  Uzman Doktor
  Ospedale Maggiore, Department of Digestive Diseases and Endoscopy, Crema, Milano, İtalya, transabdominal Ultrasonografi, Endoskopik Ultrasonografi ve ileri endoskopik tekniklerde eğitim ve uygulama (Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği "ESGE", mezuniyet sonrası eğitim bursu ile)
 • 2014
  Doçent Doktor
  Weill Cornell Medical College, Cornell University, New York, Amerika Birleşik Devletleri Emdoskopik Ultrasonografi İleri İşlemler ve Pankreas Hastalıkları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Gastroenteroloji Derneği, Karaciğer Araştırmaları Derneği, Gastrointestinal Endoskopi Derneği, İstanbul Tabip Odası, Avrupa endoskopik ultrasonografi derneği (EGEUS), Probiyotik prebiyotik derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Duman, D., Turhal, N.S., Duman, D.G., "Fatal aplastic anemia during treatment with ketoconazole", Am J Med, 111 (9), 337 (2001). A2. Arslan, S., Kav, T., Besisik, F., Kaymakoglu, S., Pinarbasi, B., Tozun, N., Hamzaoglu, H.O., Duman, D., Ulker, A., Parlak, E., Palabiyikoglu, M., Dokmeci, A., "Clinical outcome of Crohn's disease treated with infliximab", Hepatogastroenterology, 50 (52), 952-956 (2003). A3. Duman, D.G., Ceyhan, B.B., Celikel, T., Ahıskali, R., Duman, D., "Extraorbital sebaceous carcinoma with rapidly developing visceral metastases". Dermatol Surg, 29 (9), 987-989 (2003). A4. Duman, D.G., Tüney, D., Bilsel, S., Benli, F., Karan, Ş., Avşar, E., Özdoğan, O., Tözün, N., "Octreotide in liver cirrhosis: a salvage for variceal bleeding can be a gunshot for kidneys", Liv Int, 25, 527-535 (2005). A5. Duman, D., Tokay, S,, Toprak, A., Duman, D., Oktay, O., Özener, I.Ç., "Elevated cardiac troponin T is associated with increased left ventricular mass index and predicts mortality in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients", Neprol Dial Transplant, 20, 962-967 (2005). A6. Duman, D.G., Bor, S., Özütemiz, O., Sahin, T., Oguz, D., Isıtan, F., Vural, T., Sandıkci, M., Isıksal, F., Simşek, I., Soytürk, M., Arslan, S., Sivri, B., Soykan, I., Temizkan, A., Besısık, F., Kaymakoğlu, S., Kalaycı, C., "Efficacy and safety of Saccharomyces boulardii in prevention prevention of antibiotic associated diarrhea due to Helicobacter pylori eradication", Eur J Gastroenterol Hepatol, 17, 1357-1361 (2005). A7. Türe Özdemir, F., Duman, D., Ertem, D., Avşar, E., Eren, F., Özdoğan, O., Kalaycı, C., Aslan, N., Bozdayı, A.M., Tözün, N., "Determination of hepatitis B genotypes in patients with chronic hepatitis B virus infection in Turkey", Turk J Gastroenterol, 16, 183-187 (2005). A8. Duman, D.G., Celikel, C., Tüney, D., Imeryüz, N., Avsar, E., Tözün, N., "Computed tomography in Nonalcoholic fatty liver disease; a useful tool for hepatosteatosis assessment?", Dig Dis Sci, 51, 346-351 (2006). A9. Duman, D.G., Dede F., Akın H., Şen F., Turoğlu H.T., Çelikel Ç., Tözün N., "Colloid scintigraphy in non-alcoholic steatohepatitis: A conventional diagnostic method for an emerging disease". Nucl Med Commun, 27 (4), 387-93, (2006). A11. Duman, D., Demirtunç, R., Duman, D., Sungur, F., Ağırbaşlı, M., Çakmak, M., "Paradoxical mesentery embolism and silent myocardial infarction in primary antiphospholipid syndrome: A case report". Heart Surg Forum 9 (2), E592-4. A10, (2006). A12. Duman DG, Ozdemir F, Birben E, Keskin O, Ekşioğlu-Demiralp E, Celikel C, Kalayci O, Kalayci C. "Effects of pentoxifylline on TNF-alpha production by peripheral blood mononuclear cells in patients with nonalcoholic steatohepatitis." Dig Dis Sci. 52(10):2520-4. (2007). A13. Bor S, Vardar R, Ormeci N, Memik F, Suleymanlar I, Oguz D, Colakoglu S, Yucesoy M, Turkdogan K, Gurel S, Dogan I, Yildirim B, Goral V, Dokmeci G, Okcu N, Duman D, Simsek I, Demir A. "Prevalence patterns of gastric cancers in Turkey: model of a developing country with high occurrence of Helicobacter pylori." J Gastroenterol Hepatol. 22(12):2242-5 (2007). A14. Akbaş T, Duman D, Tahan V, Barghi I, Tözün N. Aorto-enteric fistula: a dilemma for the endoscopist as a rare cause of gastro-intestinal bleeding. Acta Chir Belg. 2009 Jul-Aug;109(4):541-3. A15. Yilmaz Y, Atug O, Yonal O, Duman D, Ozdogan O, Imeryuz N, Kalayci C. Dipeptidyl peptidase IV inhibitors: therapeutic potential in nonalcoholic fatty liver disease. Med Sci Monit. 2009 Apr;15(4):HY1-5. A16. Yilmaz Y, Alahdab YO, Yonal O, Kurt R, Kedrah AE, Celikel CA, Ozdogan O, Duman D, Imeryuz N, Avsar E, Kalayci C."Microalbuminuria in nondiabetic patients with nonalcoholic fatty liver disease: association with liver fibrosis." Metabolism. 2010 Sep;59(9):1327-30. Epub 2010 Jan 22 A17. Duman, D.G., DeGrazia. F., Buscarini, E., Zambelli, A. “Persistent elastic band in esophagus: An innocent bystander?” Dige Endoscopy18, 239 (2006). A18. Duman DG, Eren F, Yeğin EG, İkinci A, Yeğen C. Synchronous appearance of gastrointestinal stromal tumor and neuroendocrine tumor in stomach: Review of the literature and management strategies.Turk J Gastroenterol. 2012 Jun;23(3):258-261. A19. Yilmaz Y, Yonal O, Deyneli O, Celikel ÇA, Kalayci C, Duman DG. Effects of sitagliptin in diabetic patients with nonalcoholic steatohepatitis. Acta gastro enterol. belg., 2012, 75, 240-244. A20. Duman DG, Kumral ZN, Ercan F, Deniz M, Can G, Cağlayan Yeğen B. Saccharomyces boulardii ameliorates clarithromycin- and methotrexate-induced intestinal and hepatic injury in rats. Br J Nutr. 2013 Jan 2:1-7. [Epub ahead of print] A21. Effects of saccharomyces boulardii on antibiotic induced orocecal transit in rats. Duman DG, Akın H, Deniz M, Can G, Yegen BC. Acta Alimentaria 2013 [Epub ahead of print].

Ulusal hakemli dergi ve kitaplarda yayınlar:

B1. Özdoğan, O.C., Giral, A., Enç, F., İmeryüz, N., Taşan, G., Güney, D., Avşar, E., Gültekin, O.S., Çevik, H., Kızıltaş, Ş., Ulusoy, N.B., Tözün, T., Kalaycı, C., "Akut peptik ülser kanamalarında injeksiyon sklerpterapisi ile heater probe tedavi etkinliklerinin plasebo ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi", Endoskopi,11, 6-10 (2000). B2. Duman, D.G., Avşar, E., "Crohn fistüllerinde tedavi: İlaç mı, bıçak mı?" Güncel Gastroenteroloji, 5 (2), 154-157 (2001). B3. Duman, D.G., Tözün, N., "Nonalkolik Yağlı Karaciğer: Karaciğerin en sık görülen hastalığı", Türk Aile Hek Derg, 8(1), 9-13 (2004). B4. Duman, D., Tözün, N., "Hepatorenal Sendrom", in: 1. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, 80-86, Diyarbakır. 2001 B5. Duman, D.G., Tözün, N., "Primer sklerozan kolanjit", in: Uzunalimoğlu, Ö., Mas, R., Kocabalkan, F., eds. Hepatobiliyer Hastalıklar Safra Taşları, Kolestaz ve Viral Hepatitler, 123-128, Ankara, 2001. B6. Duman, D.G., Kalaycı, C., "Gastroözofajiyal reflü hastalığı; medikal tedavi", in:Yüksel M, Başoğlu A, eds.Özofagus Hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi, 39-150, Istanbul, 2002. B7. Duman, D., Tözün. N., "Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı", in: Kaymakoğlu S, ed. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri 2003, 241-246, Istanbul, 2003. B8. Duman, D., "NASH, ASH ve metabolik sendrom", Gastroenteroloji 2004 Güncel Gelişmeler Sempozyumu kitapçığı 17-22. 2004. B9. Duman, D, "Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması", in:Yavuz DG, Mülazımoğlu L, eds. Acil hastaya yaklaşım, 117-120. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, 2009. ISBN:978-975-400-326-0. B10. Duman, D.G, "Pankreasın kistik hastalıkları", in: Kalaycı C, Dabak R, eds. Gastroenteroloji Hepatoloji Tanı ve Tedavi, 197-200. İstanbul, 2010. ISBN: 978-605-61085-0-1. B11. Duman, D.G, "Pankreas kanseri", in: Kalaycı C, Dabak R, eds. Gastroenteroloji Hepatoloji Tanı ve Tedavi, 201-203. İstanbul, 2010. ISBN: 978-605-61085-0-1. B12. Duman, D.G, "Gebelikte karaciğer problemleri", in: Kalaycı C, Dabak R, eds. Gastroenteroloji Hepatoloji Tanı ve Tedavi, 215-217. İstanbul, 2010. ISBN: 978-605-61085-0-1 B13. Duman DG. “Avrupa Gastroenteroloji Haftası 2009’un ardından…”. ”Skop Gastrointestinal Endoskopi Dünyası”. 1, 37-41 (2010). B14. Köksal R, Duman DG. “Canlı vericiden karaciğer transplantasyonunda hekimlerin karşılaştığı zorluklar”. ”Skop Gastrointestinal Endoskopi Dünyası, 7, 26-28 (2012). B15. Yeğin EG, Duman DG. “Gastrointestinal Stromal Tümörler; Moleküler ptogenez ve tanıda endoskopik ultrasonografi.”Skop Gastrointestinal Endoskopi Dünyası, 7, 8-15 (2012). B16. Bıçakcı E, Duman DG. “Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında güncel tedavi yaklaşımları”. ”Skop Gastrointestinal Endoskopi Dünyası”. 7, 16-21 (2012).

Ödüller

C1. Türkiye Hepatoloji Vakfı, Hepatoloji 2008 Sempozyumu, Zafer Paykoç Ödülü C2. Türk Gastroenteroloji Derneği, Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2008, Gastrointestinal Endoskopi Derneği Ödülü C3. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2006. C4. Türk Gastroenteroloji Derneği, 29. Ulusal gastroenteroloji haftası en iyi sözlü bildiri ödülü, Antalya 2012.

Soru İşareti

Uzmanına
Bir Sorum Var!

DOÇ. DR. DENİZ (GÜNEY) DUMAN

Çölyak Soru SorSoru Sor
Çölyak Uzman Doktoru