Çölyak Hastalığı’nın ilacı bulundu mu?

Haberler & Duyurular

Mayıs 2014’de Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm dünyadan gastroenterologların katılımı ile yapılan Amerikan Sindirim Sistemi Hastalıkları Kongresi’ne damgasını vuran Çölyak Hastalığı ile ilgili bir çalışmanın sonuçları sunuldu.
Larazotide acetate isimli ilaç çölyak hastalarında glüten içeren diyet almalarına rağmen devam eden bağırsak yakınmalarında düzelme sağlamıştır. Bu ilaç ince bağırsak yüzeyindeki hücrelerarasındaki bağları güçlendirerek glüten emilimini önleyici etkiye sahiptir.

Çölyak hastalarının % 70'inde glütensiz diyete rağmen glüten maruziyeti görülebilmesi gerçeğinden hareketle bu çalışma planlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 74 merkezden 342 hasta ile gerçekleştirilen çalışmada ortalama 5 yıldır glütensiz diyet yapan hastalarda diyetlerine ilave olarak bu tedavi başlanmıştır. Yirmi hafta boyunca hastaların bir kısmına larazotid bir kısmına da aynı görünümde ancak aktif madde içermeyen yalancı ilaç verilmiştir.

Larazotid alanlarda karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal, bulantı gibi yakınmalarda almayanlara kıyasla belirgin azalma tespit edilmiştir. İlave olarak başağrısı ve yorgunluk yakınmalarında da belirgin düzelme dikkati çekmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma neticesinde larazotid çölyak hastalarının uygulamakta oldukları diyete ilave kullanabilecekleri bir destek olarak umut vadetmektedir. Ancak bu bir ön çalışma olduğundan sonuçlar ihtiyatla değerlendirilmeli ve glütensiz diyetin yerini alamayacağı hatırda tutulmalıdır.