Çölyak Hastalığı Anında Teşhis Edilebiliyor!

Haberler & Duyurular

Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar Çölyak hastalığının (Glüten Enteropatisi) görülme riskinin her 100 kişide 1 olduğunu göstermiştir. Ülkemizde olası 700.000 çölyak hastası vardır. Buna karşılık tanı konulmuş hasta sayısı 5.000 kişiyi geçmemektedir. Çölyak hastalığı dünyada tanı konulması en zor hastalıklardan biridir. Erken tanı konulmayan durumlarda Çölyak hastalığı bağışıklık sisteminde yol açtığı hasarlar ile yaşamı tehdit eden ince barsak, özafagus, cilt ve non-Hodgkin lenfoma kanser risklerini artırmaktadır.

Çölyak hastalığında kullanılan serolojik (tarama) testler hızlı ve kesin tanıya yardımcı olmaktadır. Biocard Çölyak Hızlı Testi özel bir ekip ve malzeme gereksinimi olmayan, anında sonuç alınan güvenilir bir tarama testidir. Çölyak hastalığı ve erken teşhisi ile ilgili tüm detaylar http://www.colyakhizlitest.com/ adresinde.